บริษัท โกลบอล เอ็นคอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

ซื้อ - ขาย อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่ 282/5 ห้องเลขที่ อี (E) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Call us  02-246-8162,092-4642669

globalencore.mkt@gmail.com

GET IN TOUCH